BIP.gov.pl
To jest wersja archiwalna z dnia: 16.11.2017, zmieniona z powodu:
poprawa błędu edycyjnego

Pracownie

Pracownie Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości Leków dysponuje wykwalifikowanym zespołem badawczym oraz nowoczesnym wyposażeniem, które zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.

Pracownia fizykochemiczna

Badania wykonywane w Pracowni fizykochemicznej obejmują analizę jakościową i ilościową próbek przy użyciu metod klasycznych oraz instrumentalnych. Wyposażenie, którym dysponuje Pracownia fizykochemiczna pozwala na wykonywanie szerokiego spektrum badań, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych, m. in. spektrofotometrii w podczerwieni, klasycznej spektrofotometrii UV/VIS oraz spekrtofotometrii UV/VIS widm pochodnych.

Metody badawcze stosowane w Pracowni fizykochemicznej:

 • analiza miareczkowa
 • analiza wagowa
 • chromatografia cienkowarstwowa TLC
 • spektrofotometria UV-VIS
 • spektrofotometria IR
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)
 • polarymetria
 • refraktometria

Wyposażenie którym dysponuje Pracownia fizykochemiczna to m.in:

 • spektrofotometr Cary 1E, Varian
 • spektrofotometr FTIR 8400C, Shimazu
 • zestawy do miareczkowania, Schott-Geräte, Mettler Toledo
 • aparat do pomiaru temperatury topnienia, Electrothermal
 • wagi analityczne, Mettler Toledo, Radwag
 • refraktometr typu Abbego RL3, PZO
 • polarymetr, Schmidt Haensch
 • mikroskop projekcyjny MP3-H, PZO
 • penetrometr D-PENT.DO.3
 • konduktometr-pehametr MPC 227, Mettler Toledo
 • wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem UV-VIS, Thermo

Pracownia mikrobiologiczna

Badania wykonywane w Pracowni mikrobiologicznej obejmują analizę czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środowiska ich wytwarzania. W pracowni wykonywane są także badania skuteczności sterylizacji w suszarkach i autoklawach (próbki mogą być pobrane przez pracowników Laboratorium lub dostarczone przez Klienta -   Instrukcja przeprowadzenia kontroli skuteczności procesu streylizacji za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S)

Metody badawcze stosowane w Pracowni mikrobiologicznej:

 • filtracja membranowa
 • posiew bezpośredni

Wyposażenie, którym dysponuje Pracownia mikrobiologiczna to m.in:

 • komora laminarna, Forma Scientific, Inc
 • mikroskop SK14, PZO
 • densytometr DENSIMAT, bio Merieux
 • zestawy do filtracji, Millipore, Sartorius
 • wagi elektroniczne Radwag
 • licznik kolonii Devicount
 • aparat do badania czystości mikrobiologicznej powietrza MAS-100
 • autoklawy
 • cieplarki
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 16.11.2017
Podpisał:
Dokument z dnia: 16.11.2017
Dokument oglądany razy: 2756
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach