BIP.gov.pl

Dostęp do informacji publicznej

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej
 • wglądu do dokumentów urzędowych
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

► Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej
► Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać
► Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach lub w Bielsku-Białej

Nośniki informacji:

Informacja publiczna może być udostępniona jako:

 • wiadomość e-mail
 • wydruk papierowy
 • nośnik CD-R
 • nośnik DVD-R

Opłaty :

 • Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny
 • Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej )

Termin załatwienia sprawy :

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy :

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 31.01.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 31.01.2020
Dokument oglądany razy: 3619
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach