BIP.gov.pl

Akty prawne

Wykaz ustaw:

tj. z dnia 13 marca 2004 r.   (Dz.U. Nr 53, poz. 533)

tj. z dnia 27 lutego 2008 r.   (Dz.U. Nr 45, poz. 271)

tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2142)

tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211)

tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 499)

tj. z dnia 14 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 782)

tj. z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)

tj. z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)

tj. z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)

 

Wykaz rozporządzeń

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. Nr 18, poz. 94),

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U. 2018 poz. 909)

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 150, poz.1072),

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1831),

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566),

 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie w odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. Nr 126. poz. 1082 ze zm.),

 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1032)

 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty (Dz.U. 2014 poz. 765)

 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (t.j. Dz. U. Nr 187, poz. 1565),

 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz.U. 2018 poz. 2008)

 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161, poz. 1338),

 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz.1395),

 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz. U. Nr 161, poz. 1337),

 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015, poz. 1422)

 

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Arkadiusz Kałamaga
Publikacja dnia: 21.10.2020
Podpisał: Marcin Luty
Dokument z dnia: 21.10.2020
Dokument oglądany razy: 4012
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach