BIP.gov.pl

Dokumenty do pobrania

 1.   Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia apteki ogólnodostępnej - karta informacyjna Nr 1
 2.   Udzielanie zezwoleń uprawniających do prowadzenia punktów aptecznych - karta informacyjna Nr 2
 3.   Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/ punktu aptecznego
 4.   Zgłaszanie zmiany na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej/ apteki szpitlanej/ działu farmacji szpitalnej/ apteki zakładowej/ punktu aptecznego
 5.   Ustanowienie zastępcy kierownika apteki na czas nieobecności kierownika powyżej 30 dni
 6.   Formularz zgłoszenia sprzedaży wysyłkowej
 7.   Zgłoszenie utworzenia działu farmacji szpitalnej
 8.   Wydawanie zaświadczeń o spełnianiu wymogów kadrowych i lokalowych przez placówki obrotu pozaaptecznego - karta informacyjna Nr 3
 9.   Wydawanie zgód na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancji psychotropowych grupy II-P, III-P, IV-P - karta informacyjna Nr 4
 10.   Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności Rpw
 11.   Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzajacych lub substancji psychotropowych
 12. Oświadczenie o zrzeczeniu się powiadamiania przed decyzją - art. 10 kpa
 13.   Wniosek o przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
 14. Wniosek o wydawanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach prowadzenia badań klinicznych środków odurzających i substancji psychotropowych

 

 1.   Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego
 2.   Informacja dotycząca warunków przechowywania i transportu szczepionek
 3.   Wzór wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 


Wzory oświadczeń wymaganych do naboru nowych pracowników:

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Katarzyna Golowska-Kowalska
Publikacja dnia: 17.11.2020
Podpisał: Renata Placek
Dokument z dnia: 17.11.2020
Dokument oglądany razy: 14857
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach