BIP.gov.pl

Przedmiot działalności

Do zakresu zadań Inspektoratu należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad:
  • jakością i obrotem produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych
  • obrotem wyrobami medycznymi, z wyłączeniem wyrobów medycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej
 • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych
 • kontrolowanie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R
 • kontrolowanie stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakarzeń i chorób zakaźnych u ludzi - w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę oraz placówkę obrotu pozaaptecznego
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż farmaceutów

Zadania Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • kontrola jakości leków recepturowych i aptecznych, surowców farmaceutycznych oraz próbek pobieranych z aptek w trakcie kontroli
 • przeprowadzanie badań czystości mikrobiologicznej powierzchni i powietrza
 • badania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na rzecz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych z województw, w których nie ma laboratoriów - na podstawie umów zawartych z Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi
 • badania jakościowe i ilościowe na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi oraz osób fizycznych na podstawie zawartych umów, pod warunkiem, że nie zakłóci to wykonywania podstawowych zadań Laboratorium
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Marek Pawlicki
Publikacja dnia: 31.01.2020
Podpisał:
Dokument z dnia: 31.01.2020
Dokument oglądany razy: 2858
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach